Czy małżonkom przysługują alimenty po rozwodzie?

W przypadku rozwodu, na rzecz jednego z małżonków mogą zostać zasądzone alimenty. W jakiej sytuacji one jednak przysługują i przede wszystkim komu? W tej kwestii dużo zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa oraz jaka jest sytuacja materialna obu małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie

Małżonkowie podczas rozwodu mogą zażądać, by kwestia orzekania o winie, nie była poruszana. Jak wówczas przedstawia się możliwość wnioskowania o alimenty? Małżonkowie nie ponoszą wówczas winy za rozpad małżeństwa. Dlatego też każde z nich może wnieść sprawę o alimenty motywując to tym, że znalazło się w niedostatku. Warunkiem przyznania alimentów w tej sytuacji jest oczywiście usprawiedliwienie swoich potrzeb przez małżonka, który znalazł się w niedostatku. Kolejna kwestia to natomiast zbadanie warunków drugiego z małżonków. Jeśli pomimo stwierdzonego niedostatku pierwszego małżonka drugi nie dysponuje na tyle dużymi środkami finansowymi by wypłacać alimenty, nie zostaną one przyznane. Jeśli jednak posiada takie finanse, wówczas ustalana jest wysokość alimentów na podstawie potrzeb małżonka znajdującego się w niedostatku, ale także i biorąc pod uwagę możliwości finansowe małżonka mającego je wypłacać.

Tak samo przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy wina za rozpad małżeństwa jest obustronna. Wówczas każde z małżonków ponosi taką samą odpowiedzialność, a zatem posiada również takie same prawa. Warunkiem przyznania alimentów w dwóch opisanych sytuacjach, a zatem gdy winę ponoszą obie strony, ale i wówczas gdy nie ma orzekania o winie, jest stan niedostatku.

Co obejmuje stan niedostatku?

Stan niedostatku, to przede wszystkim brak jakichkolwiek środków potrzebnych do utrzymania. Jednak przez stan niedostatku rozumie się również i takie sytuacje, gdy środki posiadane nie wystarczają mimo wszystko na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Warto jednak mieć świadomość tego, że potrzeby te nie są prawnie ograniczone do minimum egzystencjalnego. A zatem alimenty mogą zostać przyznane nawet w sytuacji, gdy osoba znajdujące się w niedostatku, jest w stanie zapewnić sobie minimalne utrzymanie, ale nie może pozwolić sobie na „normalne warunki bytowe”.

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku gdy rozwód jest z orzekaniem o winie, dużo łatwiej jest uzyskać alimenty stronie niewinnej. Przede wszystkim nie musi w tym przypadku wystąpić stan niedostatku. Wystarczy, iż strona niewinna udowodni, że w wyniku rozwodu nastąpiło u niej istotne pogorszenie sytuacji materialnej. W takiej sytuacji alimenty mogą zostać zasądzone na rzecz strony niewinnej. Strona winna jest wówczas zobowiązana do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeby małżonka, który został uznany za niewinnego.

W przypadku stwierdzania czy nastąpiło faktycznie istotne pogorszenie sytuacji materialnej, porównuje się sytuacje małżonka niewinnego z tą z czasów przed rozwodowych, oraz z tą po rozwodzie. Na tej podstawie stwierdza się, jak bardzo pogorszyła się jej stopa życiowa i jak wpływa to na jej codzienne zaspokajanie potrzeb.

Czytaj więcej na stronie Kancelarii Adwokackiej https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/