Prawo pracy, a umowa o dzieło

Przepisy, określające stosunek pracy, zawarte są w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141) i określają tę formę zatrudnienia, która opiera się o umowę o pracę. Umowa o dzieło nie jest zatem stosunkiem pracy, regulowanym przepisami Kodeksu Pracy, a jej zasady oraz warunki określają przepisy Kodeksu Cywilnego. […]

Read More