Kiedy możemy zostać obciążeni aliemntami dla byłej żony lub męża?

Rozwód nie zawsze oznacza koniec problemów Rozwód może się skończyć nie tylko alimentami dla dzieci, ale również dla jednego z małżonków. Ślub to deklaracja wzajemnej pomocy, dlatego gdy nasz współmałżonek znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej może wystąpić do sądu o przyznania dodatkowych środków. Co ważne, w takim wypadku były mąż lub żona w pierwszej […]

Read More