Rozwód- jak o niego wystąpić, kiedy sąd go nie udzieli?

Wystąpienie o rozwód     Pozew o rozwód należy przygotować pisemnie, po czym złożyć do sądu okręgowego wydział cywilny. Dokument może złożyć każde z małżonków. Powód rozwodu trzeba złożyć wraz z załącznikami w biurze podawczym sądu albo przesłać do sądu listownie. Dobrym rozwiązaniem jest list polecony, gdyż warto mieć potwierdzenie nadania. W przypadku składania pozwu […]

Read More