Rozwód- jak o niego wystąpić, kiedy sąd go nie udzieli?

Wystąpienie o rozwód


    Pozew o rozwód należy przygotować pisemnie, po czym złożyć do sądu okręgowego wydział cywilny. Dokument może złożyć każde z małżonków. Powód rozwodu trzeba złożyć wraz z załącznikami w biurze podawczym sądu albo przesłać do sądu listownie. Dobrym rozwiązaniem jest list polecony, gdyż warto mieć potwierdzenie nadania. W przypadku składania pozwu bezpośrednio w sądzie powinno się domagać potwierdzenia złożenia pozwu na kopii. Konieczne jest określenie stron postępowania.


W jakich przypadkach są nie udzieli rozwodu?


Mimo zupełnego oraz trwałego pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli:

1. Wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro niepełnoletnich dzieci małżonków. Jeśli rozwód mógłby wpłynąć na pogorszenie warunków materialnych małoletnich albo spowoduje niekorzystne zmiany w ich psychice.

2. Rozwodu zażądał małżonek, który wyłącznie odpowiada za rozkład pożycia, natomiast drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód.

3. Orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, na przykład, jeśli jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma się nim kto zająć.

Małżonek wyłącznie winny trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia stron musi dowieść faktów, które będą dostateczną podstawą do wyrażenia oceny, iż nieuzyskanie zgody na rozwiązanie małżeństwa można określić za moralnie naganny. Miernikiem musi być ocena obiektywna wykonywana z zewnątrz.


Obowiązkowe informacje umieszczone w pozwie


    W pozwie koniecznie jest dokładne sprecyzowanie żądania powoda. W uzasadnieniu pozwu o rozwód trzeba zamieścić oświadczenie o liczbie oraz wieku i płci dzieci, stosunków zarobkowych oraz majątkowych obu małżonków, oraz to jakiego rodzaju umowę małżeńską zawarli. Składany wniosek może być o orzeczenie rozwodu z winą albo bez. Jeśli wybrany zostanie orzeczenie rozwodu z winą któregoś z małżonków, wówczas konieczne będą dowody. W przypadku wniosku bez orzeczenia o winie potrzebny jest zgodny wniosek obu stron. W pozwie powód uwzględnia dokładnie to, czego domaga się od sądu, oprócz rozwiązania małżeństwa. Między innymi zasądzania alimentów na rzecz wspólnych niepełnoletnich dzieci albo powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron. Warto także wskazać świadków, aby potwierdzić podane w pozwie okoliczności.


Pozostałe żądania zawarte w pozwie


    W pozwie można również dodać wniosek o wydanie postanowienia, które ustali na czas trwania całego procesu obowiązki obu małżonków co do zaspokajania potrzeb rodziny i opieki nad dziećmi. Określi także sposób korzystania ze wspólnie zajmującego mieszkania po uzyskaniu rozwodu. Sąd biorąc pod uwagę wniosek w pozwie, może również zrezygnować z orzeczenia o winie.Załączniki oraz opłaty za rozwód


    Razem ze złożeniem pozwu trzeba złożyć także załączniki. Należą do ich: akty urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach czy akt małżeństwa. Opłata za rozwód jest stała i wynosi 600 złotych, natomiast stawka za wynajęcie pełnomocnika zależy od danego miasta, kancelarii i sprawy. Inną cenę możemy spodziewać się  Adwokat rozwód Wrocław  a inną rozwód Katowice. Opłatę należy uiścić wraz z pozwem o rozwód.