Kiedy możemy zostać obciążeni aliemntami dla byłej żony lub męża?

Rozwód nie zawsze oznacza koniec problemów

Rozwód może się skończyć nie tylko alimentami dla dzieci, ale również dla jednego z małżonków. Ślub to deklaracja wzajemnej pomocy, dlatego gdy nasz współmałżonek znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej może wystąpić do sądu o przyznania dodatkowych środków. Co ważne, w takim wypadku były mąż lub żona w pierwszej kolejności zostają pociągnięci do odpowiedzialności.

Świadomi praw i obowiązków

Do czego zobowiązuje nas przysięga małżeńska?

Choć dla wielu osób przysięga małżeńska ma wymiar symboliczny, pod względem prawnym jest wiążącą umową. Obie strony w obecności świadków deklarują chęć wejścia w związek małżeński, a co za tym idzie wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Od tego czasu, przynajmniej teoretycznie, finanse małżonków powinny pokrywać wydatki całej rodziny. Oczywistym jest, że gdy jedno z nich straci pracę lub nie będzie mogło podjąć zajęcia zarobkowego, drugie zobowiązane jest do finansowania jego potrzeb. Jak się okazuje, rozwód nie zdejmuje z nas tego obowiązku. Sąd biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich znalazł się nasz były współmałżonek, może obciążyć nas dodatkowymi alimentami. Wbrew pozorom alimenty dla byłej żony lub męża to bardzo częsta praktyka w polskim sądownictwie. Pomoc prawna może okazać się niezbędna do wybrnięcie z trudnej sytuacji.

Nieświadomi odpowiedzialności

W jakich sytuacjach sąd może obciążyć nas alimentami?

Już rozprawa rozwodowa może zakończyć się nałożeniem na nas obowiązku alimentacyjnego. Mimo że wiele osób spodziewa się, że będzie obciążona jedynie kwotą na pokrycie utrzymania dzieci, to wyrok może być dla nich jeszcze bardziej niekorzystny. Na tym etapie ważne jest ubieganie się o rozwód z orzeczeniem o winie. Jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku, to będąc stroną niewinną nie musimy obawiać się, że zostaną na nas nałożone dodatkowe obowiązki. Alimenty dla współmałżonka mogą jedynie być obowiązkiem strony winnej lub współwinnej. Jeżeli rozwód powoduje, że nasz współmałżonek, uznany za poszkodowanego, znajdzie się w sytuacji niedostatku, ma prawo ubiegać się o wypłaceniu mu alimentów. Co więcej, nawet po rozwodzie, gdy sytuacja finansowa naszego byłego męża lub żony się pogorszy, mogą oni wnieść wniosek do sądu o nałożenie na nas obowiązku alimentacyjnego. Dopiero w momencie, gdy zawrą oni ponowny związek małżeński zostajemy zwolnieni z odpowiedzialności. 

Oczekujesz alimentów od byłego małżonka znajdź więcej informacji na stronie: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Płynne granice niedostatku

Jak rozumieć pojęcie niedostatku w kontekście sytuacji materialnej byłego współmałżonka?

Decyzja sądu o nałożeniu obowiązku alimentacyjnego zależy przede wszystkim od właściwego zrozumienia definicji niedostatku. Niestety w polskim systemie prawnym jest ona bardzo płynna i zależy od interpretacji. Profesjonalny adwokat potrafi w przekonywujący sposób przedłożyć dowody, które przekonają organ sądowniczy o trudnej sytuacji wnioskodawcy. Wyniki rozpraw przekonują nas, że stan niedostatku nie musi oznaczać braku jakichkolwiek środków do życia, ale również niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mimo posiadania dochodów. Rozprawy o alimenty mogą przybrać skomplikowany obrót. Radca prawny w wielu wypadkach będzie w stanie wesprzeć nas swoim doświadczeniem i znajomością kruczków prawnych, z których warto skorzystać.