Przejęcie mieszkania bez ponoszenia kosztów

Najczęściej spotykaną formą przekazywania własności mieszkania jest jego odsprzedaż, bądź przekazanie w formie darowizny. Wystawiany wówczas akt notarialny jest najlepszym dowodem, że nieruchomość zmieniła swojego właściciela. Tymczasem nie jest to jedyny sposób, w jaki dom może zmienić swojego posiadacza. Coraz częściej słyszy się o przejmowaniu nieruchomości przez tak zwanych posiadaczy samoistnych, którzy bez ponoszenia opłat zyskują własność nad nieruchomością. Wszystko to jest zgodne z prawem.

Jak to możliwe?

Bycie właścicielem jest tożsame z posiadaniem. W szczególnych przypadkach może dość do sytuacji, gdy własność może przejść na inną osobę. Jest tak, gdy dana osoba sprawuje wyraźną opiekę nad nieruchomością i ma wyraźne powody do tego, by ubiegać się o swoje prawa do mieszkania. By uznać, że dana osoba może stać się właścicielem domu musi ona zajmować się nim przez okres dwudziestu lat. Prawo w szczególny sposób nazywa osoby ubiegające się o przekazanie mieszkania bez ponoszenia kosztów jego zakupu- jest to tak zwany posiadacz samoistny.

Posiadacz zależny, a samoistny

W prawie istnieją dwa rodzaje posiadaczy i są nimi posiadacz zależny oraz samoistny. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim osoby, które jedynie tymczasowo przebywają w danej nieruchomości, czyli dzierżawią ją lub wynajmują. Druga grupa stanowi właścicieli, do których dana nieruchomość należy w rzeczywistości. Definicja powyższych pojęć wynika z ustanowionego w Polsce prawa i zawarta jest w Kodeksie cywilnym.

Tagi: ,