Zakład pracy rozpada się kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego – co robić?

Każdemu z nas może przytrafić się sytuacja, w której to dojdzie to rozwiązania zakładu pracy lub zwolnień z powodu niewypłacalności. Inaczej sprawa ma się w przypadku osób młodych, dla których zmiana zakładu i ewentualne zdobycie kwalifikacji nie jest niczym trudnym. Oni mogą bez problemu zmienić sporo w swoim życiu. Jednak poważnym problemem jest sytuacja osób bliskich emerytury, które to nie mają ani możliwości ani czasu na naukę wszystkiego od podstaw.

Wyjście z problemu nie jest takie trudne

Przede wszystkim każdemu zatrudnionemu na etat pracującemu odpowiednio długi czas przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jest to remedium na okres przejściowy, w którym to trzeba podjąć konkretne decyzje co do przyszłości. Można również postarać się o świadczenie przedemerytalne przysługujące niektórym osobom które utraciły zatrudnienie wskutek problemów zakładu pracy i z przyczyn zupełnie od nich niezależnych. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, które to są konieczne do przyznania wspomnianego świadczenia.

Jakie są warunki?

Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie przedemerytalne trzeba spełnić kilka podstawowych warunków jednocześnie. Pierwszym z nich jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Ma to zabezpieczyć przed osobami, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, ale nadal są w stanie pracować. Kolejnym z warunków jest brak bezpodstawnego odrzucenia zaoferowanego przez urząd miejsca pracy lub prac interwencyjnych. Ponadto po upływie 180 dni osoba ta musi być nadal zarejestrowana jako bezrobotna. Ponadto w ciągu 30 dni od wydania stosownego oświadczenia osoba ta musi zgłosić się do ZUS, gdzie zostanie oceniony staż pracy i podjęta zostanie decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia.

Tagi: