WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

Każdy, kto pracuje „na etacie”, musi liczyć się z możliwością wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę. Choć sytuacje takie są rzadkie, to jednak z różnych powodów po prostu się przydarzają. W takiej sytuacji z pewnością warto wiedzieć, jakie są nasze prawa i jak cały proces, związany z wypowiedzeniem, powinien przebiegać.

Dlaczego dostałem wypowiedzenie?

To pierwsze pytanie, jakie zadają sobie osoby zwalniane. Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę, jeśli pracownik zatrudniony był na czas nieokreślony. Ponadto, istnieje kilka wytycznych, które ten obowiązek opisują.

Zgodnie z przepisami, przyczyna musi zostać podana najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy o pracę, musi być zgodna z prawdą, precyzyjna i zrozumiała dla pracownika. Podając powód zwolnienia pracodawca informuje zatem o tym, w jaki sposób osoba zwalniana dopuściła się naruszenia lub zaniedbania swoich obowiązków.

Okres wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy

Stosunek pracy nie kończy się wraz z wręczeniem wypowiedzenia umowy. Zarówno w przypadku umowy terminowej jak również zawartej na czas nieokreślony, decyduje staż pracy. I tak, pracownik, który pracował w firmie do 6 miesięcy ma 2 tygodnie wypowiedzenia. Pracujący od pół roku do 3 lat – 1 miesiąc. Na najdłuższy, 3-miesięczny okres liczyć może osoba pracująca co najmniej 3 lata.

Co ważne, pracodawca może zdecydować, iż zwalnia pracownika z konieczności wykonywania obowiązków. Może też dojść do wydłużenia lub skrócenia okresu wypowiedzenia. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, kiedy pracownik jest materialnie odpowiedzialny za powierzone jego opiece mienie. Z drugą z kolei w przypadku przyczyn niemających związku z pracownikiem, np. upadłością firmy.

Tagi: , ,