Spadki, czyli formalności związane z dziedziczeniem

Spadki, czyli formalności związane z dziedziczeniem

Dziedziczyć można na podstawie testamentu lub ustawy. W zależności od rodzaju cała procedura związana z prawem spadkowym przebiega inaczej. Jeśli w grę wchodzą spadki, to często bez znaczenia okazują się koneksje rodzinne i dochodzi do sporów. Warto więc wiedzieć, jakie prawa przysługują spadkobiercy i jak się o nie ubiegać.

Brak testamentu – jak podzielić spadek

Nie każdy zmarły pozostawia po sobie testament. Bez względu na pobudki, które nim kierowały, nie oznacza to, że spadkobiercy nie istnieją. W tym wypadku prawnie dziedziczy najbliższa rodzina. Jednak żeby uniknąć niedomówień i oskarżeń o to, że ktoś zawładnął nie swoją część spadku, trzeba sprawę załatwić zgodnie z prawem.
Pierwszą możliwością jest wizyta u notariusza. Konieczna będzie obecność wszystkich zainteresowanych spadkiem.
Na spotkaniu trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające dane osobowe zmarłego oraz fakt, że nie żyje. Są to:

  • Numer PESEL;
  • Ostatnie miejsce zamieszkania;
  • Skrócony akt małżeństwa potwierdzający, że zmarły był w związku małżeńskim z osobą się nim posługującą.
  • Skrócone akty małżeństwa lub akty zawarcia małżeństwa przez spadkobierców.
  • Akt zgonu zmarłego.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów notariusz przygotowuje Akt poświadczenia dziedziczenia i umieszcza go w rejestrze Aktów poświadczenia dziedziczenia.
Jest to oficjalny dokument, który potwierdza, że spadkobiercom należy się prawo do spadku.
Innym rozwiązaniem jest sprawa sądowa. Osoba wnioskująca zobowiązana jest dostarczyć wszystkie dokumenty, które niezbędne byłyby u notariusza oraz dodatkowo wskazać i przedstawić:

  • Swoje dane osobowe i wszystkich innych spadkobierców.
  • Odpisy aktów urodzenia tych spadkobierców, którzy nie zawarli związków małżeńskich.
  • Odpisy wniosku w takiej samej ilości ilu jest potencjalnych spadkobierców.
  • Podczas rozprawy sądowej zostaje zweryfikowane to, kto dziedziczy i w jakiej części.

Orzeczenie sądu i co dalej?

Spadki mają to do siebie, że sprawy ich dotyczące nierzadko dość długo trwają. Samo orzeczenie sądu, czy wydanie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia nie oznacza jeszcze, że w tym samym momencie odziedziczone dobra zostaną przekazane w ręce spadkobierców.
Znacznie łatwiej jest, gdy osoby dziedziczące dochodzą do porozumienia. Adwokaci często wspominają o tym, że w sprawach spadkowych najgorszymi doradcami są emocje. Jeśli jednak spadkobiercy są zgodni co do tego, jak podzielić spadek, to mogą zrobić to umownie. Między sobą ustalają, co komu przypadnie i taki też podział wchodzi w życie.
W sytuacji, gdy porozumienie jest niemożliwe, to rozporządzenie odnośnie do podziału spadku wydaje sąd rejonowy.

Kiedy należy się zachowek?

Nie można zapominać o tym, że jeśli zmarły pozostawił po sobie testament i nie uwzględnił w nim bliskiej osoby, to należy się jej zachowek. W przypadku dziedziczenia ustawowego nie ma takiej potrzeby, ponieważ w pierwszej linii dziedziczą właśnie najbliżsi.
Zgodnie z prawem zachowek stanowi połowę równowartości tego, co spadkobierca dostałby, dziedzicząc ustawowo. Jeśli dana osoba nie wie jaka wysokość zachowku jej się należy, powinna skorzystać z porady prawnej. Radca prawny dotrze do informacji, które pozwolą wyliczyć określoną sumę.
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nieuwzględnienie kogoś w testamencie nie jest równoznaczne z jego wydziedziczeniem. Według ustawy jest to nazywane pominięciem celowym lub nie.
Wydziedziczenie ma miejsce wtedy, spadkodawca przed śmiercią sporządził oddzielny dokument, wskazujący na to, że nie wyraża zgody by danemu członkowi rodziny przypadła część spadku.

Więcej na stronie kancelarii https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/