Kiedy małżonek może domagać się alimentów?

Rozwód jest zazwyczaj niezwykle trudnym przeżyciem. Jeżeli małżonkowie są dodatkowo mocno skonfliktowani, to chcą jak najszybciej zakończyć dany etap życia. Czasem okazuje się jednak, że nie będzie to takie proste, ponieważ małżonkowie pozostaną ze sobą związani jeszcze przez dłuższy czas z uwagi na alimenty

Obowiązek alimentacyjny zwykły względem byłego małżonka

Istnieją dwa przypadki, kiedy jeden z małżonków może żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów. Pierwszy nazywany jest obowiązkiem alimentacyjnym zwykłym i występuje w sytuacji, kiedy małżonek żądający alimentów nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i jednocześnie znajduje się on w niedostatku. W takiej sytuacji sąd może zasądzić na jego rzecz od byłego małżonka świadczenie niezbędne do utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego do alimentów, uwzględniając możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Stan niedostatku oznacza, że małżonek uprawniony do alimentów nie ma możliwości, aby własnymi siłami zaspokoić jego podstawowych, niezbędnych do życia potrzeb. Ważne jest przy tym, że stan niedostatku nie może być spowodowany przez małżonka uprawnionego, zatem wystąpi np. w sytuacji, w której małżonek ten nie może podjąć pracy wskutek choroby, a nie w przypadku niepodejmowania pracy bez żadnej przyczyny. 

Co istotne, aby jeden z małżonków został obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, nie musi być uznany za winnego rozpadu pożycia. Obowiązek alimentacyjny zwykły może bowiem zaistnieć w następujących przypadkach:

  • kiedy zgodnie z orzeczeniem sądu winę za rozpad pożycia ponoszą oboje małżonkowie; 
  • kiedy zgodnie z orzeczeniem sądu winy za rozpad pożycia nie ponosi żaden z małżonków; 
  • kiedy sąd nie orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia z uwagi na zgodny wniosek małżonków. 

Dobrą wiadomością dla małżonków zobowiązanych będzie fakt, że obowiązek alimentacyjny zwykły wygasa po upływie 5 lat od wydania wyroku orzekającego rozwód. Termin ten może zostać wydłużony przez sąd, jeżeli wystąpią wyjątkowe okoliczności. Nadto obowiązek wygasa w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwodów? https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Obowiązek alimentacyjny rozszerzony względem byłego małżonka

Drugi przypadek, kiedy jeden z małżonków może żądać alimentów, nazywany jest obowiązkiem alimentacyjnym rozszerzonym. Nie zależy on od stanu niedostatku, jednak może zostać nałożony jedynie na małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. Małżonek uprawniony musi jednak udowodnić, że wskutek rozwodu doszło do odczuwalnego pogorszenia jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten wygasa jedynie w przypadku zmiany orzeczenia przez sąd bądź ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. 

Ile wynoszą alimenty?

Wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników, takich jak przede wszystkim możliwości majątkowe i zarobkowe każdego z małżonków. Alimenty od jednego małżonka nie mogą być jednak zasądzone w wysokości, która istotnie utrudniałaby mu zaspokajanie jego usprawiedliwionych potrzeb. Nie sposób jednak określić konkretnej kwoty alimentów, bowiem każda sprawa jest inna. Dlatego też jeżeli obawiasz się, że małżonek będzie żądał od Ciebie alimentów lub chcesz dochodzić alimentów na swoją rzecz, adwokat pomoże Ci oszacować, jakie kwoty mogą znaleźć zastosowanie w Twoim przypadku. Porady prawne specjalisty pozwolą Ci zweryfikować, jakie są Twoje szanse procesowe, zatem warto z nich skorzystać.