Co oznacza rozwód bez orzekania o winie?

Spokojne przejście przez rozwód jest możliwe, wymaga pewnych przemyśleń, zgromadzenia dokumentów oraz złożenia w sądzie pozwu. Wszystkie informacje można uzyskać w kancelarii prawnej, udzielana tam pomoc prawna pozwoli przygotować się do rozprawy i ustalić strategię. Najszybszym sposobem uzyskania rozwiązania małżeństwa jest rozwód bez orzekania o winie. Trzeba jednak mieć świadomość, że uzyskanie takiego orzeczenia wymaga zgody obydwojga małżonków, w przeciwnym razie będzie to niemożliwe.

Co oznacza rozwód bez orzekania o winie?

W czasie rozprawy rozwodowej sąd sprawdza czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Dokładnie oznacza to, badanie przez sąd czy ustały więzi emocjonalne, fizyczne, gospodarcze oraz czy jest to stan trwały i nie ma szans na porozumienie. Ponadto zadaniem sądu jest ustalenie, czy orzeczenie rozwodu nie wpłynie negatywnie na dobro dzieci.

Korzystając z pomocy prawnej udzielanej przez adwokata, będzie można się dowiedzieć, że rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym sposobem szybkiego zakończenia sprawy bez przeżywania nadmiernego stresu. W tym przypadku już na pierwszej rozprawie istnieje możliwość uzyskania orzeczenia, czasami konieczne są dwie rozprawy. Ale najczęściej już po 6 miesiącach od dnia złożenia pozwu w sądzie można uzyskać rozwód.

Jeżeli ktoś chciałby przemyśleć rozwód z orzekaniem o winie, powinien najpierw udać się do kancelarii prawnej, aby uzyskać informacje na temat przesłanek, przebiegu sprawy rozwodowej w sądzie. Podczas porady prawnej adwokat na pewno uświadomi stronie, że taka sprawa może trwać nawet kilka lat, dochodzi do wzajemnych oskarżeń, powoływania świadków itd.   

Czy podczas sprawy rozwodowej bez orzekania o winie potrzebna jest pomoc adwokata?

Uniknięcie stresu jest pierwszym powodem, dla którego warto skorzystać ze wsparcia adwokata podczas rozprawy w sądzie. Drugim powodem w przypadku złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie, jest uniknięcie błędów merytorycznych w pozwie, które mogą przedłużyć cały proces sądowy. Podczas porady prawnej adwokat przedstawi jak będzie wyglądała rozprawa w sądzie, jakie dokumenty należy zgromadzić i sporządzi pozew zgodny z literą prawa. Można uczynić adwokata pełnomocnikiem, który będzie reprezentował stronę podczas sprawy sądowej. Co to oznacza? Jest to bardzo korzystna opcja, ponieważ nie trzeba stawiać się na rozprawie sądowej, adwokat reprezentuje swojego klienta na każdym etapie sprawy. Jeżeli zainteresował Cię ten temat sprawdź stronę adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Alimenty między małżonkami a rozwód bez orzekania o winie

Podczas konsultacji z adwokatem można się dowiedzieć o konsekwencjach rozwodu bez orzekania o winie w przypadku konieczności dochodzenia alimentów na swoje potrzeby. Ważne! Obowiązek ten istnieje w obydwu opcjach orzekania, jednak zakres znacznie się różni. Uzyskując rozwód bez orzekania, będzie można żądać wypłaty alimentów tylko w przypadku wykazania życia w niedostatku. Jest to dość trudne do udowodnienia i spełnienia kryteriów określonych w Kodeksie Cywilnym. Alimentów można dochodzić jedynie w ciągu 5 lat po rozwodzie. W przypadku uzyskania rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka, można ubiegać się o alimenty na siebie, gdy sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu. Alimentów można dochodzić do końca życia.