Mobbing w pracy – na czym polega i jak można go zgłosić?

Coraz częściej słyszymy o mobbingu w pracy. Zastanawiasz się czy nie jesteś jego ofiarą? Znasz kogoś, kto prawdopodobnie doświadcza tego w pracy? Sprawdź na czym polega mobbing w pracy i jak można go zgłosić.

Czym jest mobbing?

Mobbing to nic innego nękanie lub zastraszanie osoby, która pracuje w danej firmie. Według art. 943 § 2 Kodeksu Pracy, mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, które wywołują zaniżeniem jego samooceny przydatności zawodowej. Są to działania, które powodują ośmieszenie, poniżenie, nękanie lub zastraszenie pracownika. Czym dokładnie może być mobbing? Najlepiej posłużyć się w tym miejscu przykładami. Mobbing to między innymi:

  • niezwracanie uwagi na zdanie pracownika, brak czasu ze strony przełożonego na rozmowę i spotkanie z pracownikiem – izolacja;
  • ciągłe krytykowanie, złośliwe komentarze, niegrzeczne przerywanie podczas rozmowy – brak swobodnej komunikacji;
  • wyzywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, plotkowanie, zmuszanie pracownika do wykonywania zadań, które uderzają w jego honor – społeczne odrzucenie;
  • zlecanie bezsensownych, nudnych i żmudnych zadań, wymaganie od pracownika ilości zadań, która jest niemożliwa do wykonania – zaniżanie jakości pracy;
  • przemoc fizyczna, seksualna lub psychiczna, zlecanie zadań, które są szkodliwe dla zdrowia (bez odpowiedniego ubioru itp.) – działania, które powodują uszczerbek na zdrowiu.

Należy pamiętać, że powyższe działania muszą charakteryzować się powtarzalnością i trwałością – są to działania regularne, które trwają przez dłuższy czas. W innym przypadku często nie możemy mówić o mobbingu w pracy.

Dowody mobbingu w pracy

Aby złożyć pozew do sądu, pracownik musi wykazać, że jest ofiarą mobbingu. Aby sprawa zakończyła się na korzyść pracownika, musi przedstawić takie dowody, jak np.

  • zeznania świadków, które zgadzają się z zeznaniami ofiary;
  • korespondencje pomiędzy stronami (listy, SMS-y, e-maile);
  • nagrania wideo lub audio;
  • odpowiednia dokumentacja.

Według art. 943 Kodeksu Pracy, pracownik, który padł ofiarą mobbingu pogarszającego stan zdrowia, ma prawo do zadośćuczynienia w formie pieniężnej lub odszkodowania.

Aby odpowiednio przygotować się do pozwu o mobbing, najlepiej skontaktować się z odpowiednim prawnikiem – kancelaria adwokacka Poznań.

Kto może być mobberem?

Mobber to oczywiście osoba, która podejmuje działania przeciwko pracownikowi. Co ciekawe, mobberami nie są wyłącznie przełożeni. Często bywa tak, że mobberem okazuje się współpracownik lub nawet osoba, która jest niżej w hierarchii firmy. Pracownik, który ośmiesza i regularnie podważa autorytet swojego przełożonego wśród innych pracowników może zostać oskarżony o mobbing. Widzimy więc, że mobbing nie polega wyłącznie na złych działaniach przełożonego wobec pracownika, ale również na odwrót.

Kto najczęściej pada ofiarą mobbingu?

Co ciekawe, ofiarami mobbingu nie są osoby słabe w pracy. Najczęściej są to osoby, którym bardzo zależy na danej pracy, są pracowite i ciągle dążą do udoskonalania wykonywanych przez siebie zadań. Takie działania mogą często wywoływać uczucie zazdrości lub nawet nienawiści ze strony współpracowników. Przełożeni mogą również bać się o swoją posadę i w celu pogorszenia wyników pracy danego pracownika podejmują działania, które można uznać za mobbing.