Szkolenie compliance – jak zapobiegać przestępczości w firmie?

Przestępczość jest jak choroba, która niszczy wszelkie pozytywne aspekty. Efekty mogą być druzgoczące! Jak się przed nimi ustrzec? Przede wszystkim zapobiegać. Na każdym etapie rozwoju biznesu należy przeprowadzać szkolenia compliance i szkolenia antykorupcyjne.

Szkolenia compliance – podstawowa linia obrony 

Korupcja, oszustwa finansowe i podatkowe zawsze mają znaczący wpływ na wizerunek firmy, poziom usług, zaangażowanie pracowników. Wypracowane dotychczas zasady, strategia marketingowa, obraz firmy w oczach klientów i inwestorów – wszystko to jest zagrożone. Dlatego bardzo istotną kwestią jest ustawiczna kontrola i przeciwdziałanie przestępczości. Pomocne będą szkolenia compliance. To nie tylko przekaz wiedzy, lecz także impuls dla wprowadzenia pozytywnych zmian. Być może warto utworzyć cały dział compliance, a może firmę uratuje compliance officer? Warto jednak nadmienić, czym tak naprawdę jest compliance. To inaczej zgodność z przepisami prawa państwowego, międzynarodowego i wewnętrznego. Zaniedbania w tym zakresie mogą przybierać formę następujących działań:

  • przestępstwa z zakresu prawa podatkowego,
  • korupcja,
  • pranie brudnych pieniędzy,
  • niezgodność z przepisami FATCA
  • niezgodność z ustawą o ochronie danych,
  • konflikt interesów,
  • brak poszanowania praw człowieka,
  • brak przestrzegania przepisów wewnętrznych,
  • braku poufności danych firmowych,
  • defraudacje. 

Szkolenia antykorupcyjne – dlaczego warto?

Wydaje się, że korupcja to problem etyki, który nie dotyczy pracowników uznanych firm. Nic bardziej mylnego. Coraz częściej słyszy się opinie, że korupcja jest jak pasożyt żerujący na współczesnej gospodarce. W rankingu 180 państw przebadanych pod kątem korupcji Polska uplasowała się w roku 2018 na 36 miejscu. Zdecydowanie jest więc z czym walczyć. Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że kara za takie działania wynieść może 5 000 000 PLN dla podmiotu zbiorowego. Przedsiębiorca, który już na etapie początkowym wdroży odpowiednie mechanizmy, ma duże szanse, by uniknąć takich sytuacji! Szkolenia antykorupcyjne są podstawowym narzędziem walki z korupcją w strukturach firmy. Dzięki zyskanej wiedzy będzie można wprowadzić prewencyjne zmiany.

Compliance szkolenia, czyli przeciwdziałanie

Trzeba pamiętać, że nieetyczne działania kierowane są nie tylko przeciwko klientom, ale także pracodawcy i współpracownikom. Niezauważone na czas mogą doprowadzić firmę do ruiny! Nie dotyczy to jednak tych z Państwa, którzy w porę wdrożą odpowiednie postępowanie. Copliance szkolenia – to odpowiedź na te problemy. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody prewencji i walki z nieuczciwymi praktykami w firmie. Przeciwdziałaniem choroby jest profilaktyka, a przestępstwom zapobiec można dzięki uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i wprowadzeniu jej w życie. W ten sposób szeroko pojęte dobro biznesu nie zostanie zagrożone.

Korupcja, defraudacja, niezgodność z przepisami? Te kwestie potrafią spędzać sen z oczu. Nie warto jednak się zamartwiać. Zamiast tego proponujemy szkolenia complience i szkolenia antykorupcyjne!

Źródło – strona partnera
https://akademialtca.pl/