Jak poprawnie spisać umowę darowizny samochodu

Kiedy chodzi o umowę darowizny pojazdu, to bardzo ważnym czynnikiem jest jej odpowiednie spisanie. Postaramy się dziś dokładnie omówić wszystkie jej elementy wraz z krótkim objaśnieniem, dlaczego są one tak ważne i że bez nich darowizna nie będzie skuteczna.

Kto i komu może złożyć darowiznę?

W tej kwestii nie ma właściwie żadnych ograniczeń. Otrzymać ją może każdy, podobnie jak i złożyć. Nie dotyczy to tylko osób fizycznych, ale również i fundacji, działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i wielu innych podmiotów. Zarówno po stronie składającego darowiznę, jak i obdarowanego, może być kilka stron.

Elementy umowy

Dobrze wypełniona umowa darowizny samochodu musi posiadać następujące elementy składowe. Data i miejsce zawarcia umowy w celu identyfikacji czasu, od którego to nowym posiadaczem stał się podmiot obdarowany. Oznaczenie stron – najważniejsze dla wydziału komunikacji i urzędu skarbowego. Dokładne dane identyfikacyjne samochodu – to niezbędne do zarejestrowania i ewentualnej wyceny kiedy istnieje konieczność opłacenia podatku od darowizny. Samochód musi być wolny od praw osób trzecich, niebędących stronami. To naturalne z wielu względów. Ponadto musimy również ustalić termin przekazania, jeśli jest taki sam jak data spisania umowy, wystarczy dodać adnotację o natychmiastowym wejściu w życie. Do celów podatkowych umieszcza się ilość przekazanych darowizn i ich wartość, a także określa która strona będzie obciążona kosztami związanymi z realizacją. Do tego pozostaje wpisanie ilości kopii i złożenie podpisów przez wszystkie strony.

Tagi: