Jak uzyskać separację?

Kiedy małżonkowie popadają w konflikt, oraz nie mogą dojść do porozumienia często pojawia się myśl o rozwodzie. Jeśli nie są do niego przekonani, warto zdecydować się najpierw na separację. Jest to rozwiązanie pośrednie, które pozwala na późniejsze anulowanie – jeśli widzimy szansę na poprawę relacji, lub chcemy pozostawić sobie możliwość naprawy związku.

Co to jest separacja

Separacja pojawiła się w polskim prawodawstwie w 1999 roku. Wcześniej jedyną możliwą drogą rozejścia się małżeństwa  był rozwód. Separacja to rozwiązanie prawne, które z jednej strony pozwala na zakończenie niektórych relacji i zależności między małżonkami. W związku z jej orzeczeniem nie obowiązuje już wspólnota majątkowa, a także małżonkowie pozbawieni są prawa dziedziczenia wobec siebie. Nie ustaje jednak samo małżeństwo, co oznacza, że nie ma możliwości wstąpienia w nowy związek małżeński.

Jak złożyć wniosek o separację

Jeśli zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o separację, warto udać się w tej sprawie do profesjonalnej kancelarii prawnej. Taką pomoc zapewni nam Adwokat Częstochowa, biegły w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Jeżeli chcemy jedynie uzyskać porady prawnej wskaże nam odpowiednie możliwości prawne. Jeśli natomiast oczekujemy pomocy w poprowadzeniu całej sprawy Adwokat Częstochowa sporządzi odpowiednie pismo procesowe. Warto wiedzieć, że z wnioskiem o separację wystąpić może zarówno jeden małżonek, jak i oboje. Jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci o separacji orzec będzie musiał sąd w trybie procesowym. Jeśli ze związku małżeńskiego nie narodziły się dzieci, wówczas sprawa może rozstrzygnąć się w drodze nieprocesowej, wydając postanowienie o separacji.

Separacja – i co dalej

Separacja jest stanem prawnym odwracalnym. Oznacza to, że możemy złożyć wniosek o jej cofnięcie. Podobnie jak w przypadku jej udzielenia, również należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Aby działanie było skuteczne wniosek musi być zgłoszony przez obojga małżonków. Sporządzenie pisma również może zająć się adwokat Częstochowa, który przekaże je do odpowiedniego wydziału właściwego sądu okręgowego.

Wiecej na stronie: https://kancelaria-brodziak-grzyb.pl/