Kierowcy, samorządowcy i inni pracownicy a kwestia diet

Kierowcy, samorządowcy i inni pracownicy a kwestia diet

Jeśli chodzi o diety, to nie tylko posłowie zasiadający w Sejmie Rzeczypospolitej są uprawnieni do ich otrzymywania.

Diety to również wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora prywatnego i publicznego zaświadczenie pracy poza miejscowością, w której to znajduje się zakład pracy lub którą pracodawca wskazuje jako miejsce stałego wykonywania pracy. Nie ma znaczenia, gdzie znajduje się siedziba, jeśli pracujemy w jej oddziale lub jednym miejscu wskazanym w kraju, nie przysługuje wtedy dieta.

Wyjazdy zagraniczne kierowców

Oczywistym przykładem grupy uprawnionej do diet za wyjazdy międzynarodowe są kierowcy. Oni to wszakże nierzadko w ciągu miesiąca bywają w kilku krajach i kilka tygodni na każdy miesiąc spędzają w kabinach swoich pojazdów. Oprócz ryczałtu za nocleg w kabinie przysługują im również diety zagraniczne będące ważnym składnikiem wynagrodzenia każdego kierowcy. Ewidencja czasu pracy i długości przebywania jest tutaj łatwa ze względu na obecność tachografu a także lokalizacji GPS stosowanej obecnie przez niemal każdą firmę transportową.

Pozostałe branże

W innych przypadkach opierać się należy na konkretnych dokumentach a także planie wyjazdu. Pracownicy sektora publicznego zwykle podróżują samolotami lub transportem publicznym, więc na podstawie biletów a także faktur za hotel bardzo łatwo jest określić czas przebywania. Przysługująca dieta naliczana jest zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami, a także w oparciu o ilość godzin w ciągu doby spędzonych w danym kraju. Ważne jest to przy pierwszej i ostatniej dobie pobytu.

Tagi: ,